Werkwijze BSR Heerhugowaard

Werkwijze BSR Heerhugowaard

Vanaf november 2022 is het niet meer mogelijk om alleen BSR behandelingen te boeken. Ik ga mijn aanpak vanaf die periode aanbieden in trajectvorm.

Wat houdt dit in?

Na aanmelding wordt een intakegesprek ingepland en vooraf een online intakeformulier ingevuld. Dit intakeformulier is zeer uitgebreid en behandeld naast de huidige klachten ook vragen omtrent domeinen zoals de ademhaling, stresservaring, mindset, je immuunsysteem, slaapgedrag en voedingspatroon.

Tijdens het mondelinge intakegesprek gaan we dieper op de antwoorden in zodat er een compleet beeld ontstaat.
Op basis van dit complete beeld bepaal ik welke stappen we gaan ondernemen om het meeste resultaat te gaan bereiken. Deze stappen vormen jouw traject.

De trajecten kunnen bestaan uit diverse 1-1 sessies, groepsworkshops maar ook (online) oefeningen en informatie vanuit een online leeromgeving.
De sessies kunnen bestaan uit BSR behandelingen (minimaal 3), maar ook ademtraining en adviezen op het gebied van voeding en mindset. Welke onderdelen worden toegepast zijn afhankelijk van jouw intake.
De trajecten duren tussen de 2-4 maanden afhankelijk van het gekozen traject.

Dit is een andere aanpak dan ik voorheen deed en mijn collega’s doen.

Waarom deze werkwijze?

Ik kies voor deze aanpak omdat ik geloof en uit ervaring weet, dat je met BSR veel kan bereiken, maar met een combinatie veel verder komt.
Uit de praktijk blijkt namelijk dat aan de basis van klachten diverse oorzaken liggen en om sneller en effectiever resultaat te behalen wil ik door een hele gerichte intake juist de domeinen aanpakken waar je het meeste aan hebt.

Als jij (langdurige) klachten ervaart en gelooft dat een uitgebreide aanpak de oplossing gaat zijn en je op basis van bovenstaande voelt dat ik de juiste persoon voor je bent, dan stuur ik je het intakeformulier toe en plannen we een afspraak. Hierin gaan we elkaar beter leren kennen, nemen we alles door en geef ik je mijn advies hoe je met mij aan de slag kan.

Mocht uit de intake blijken dat wat ik aanbied niet voldoende aansluit op je wensen of niet het resultaat gaat geven wat we beide willen bereiken, dan kan jij, maar ook ik, nee zeggen.

Kosten?

De investering in de intake is 85,-.

De kosten voor het traject wordt bepaald aan de hand van de uitkomst van de intake.

Aanmeldformulier intakegesprek

Dit formulier vraagt om uw naam en e-mailadres zodat ik contact kan opnemen. De gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie mijn Privacyverklaring om te zien hoe ik met de gegevens omga.

Share This