Privacyverklaring

 

Body Stress Release Heerhugowaard
W.M. Dudokweg 49
1703 DA Heerhugowaard
+31 (0)6 36 02 80 49
info@bsrheerhugowaard.nl
www.bsrheerhugowaard.nl

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van je gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release-behandeling uitgevoerd.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang heb tot je gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiële administratie,
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende je gezondheid) schriftelijk (op klantkaart) en digitaal bewaar. Beide bewaarmethoden worden afdoende beveiligd.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.
 • Je naam en e-mailadres kan gebruikt worden bij het verzenden van een nieuwsbrief. Je hebt hiervoor altijd vooraf toestemming gegeven.
 • Ik gebruik jouw gegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op de website.
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Je wordt als klant altijd geïnformeerd over deze privacyverklaring op het moment dat er een afspraakbevestiging via e-mail wordt verstuurd. Tevens wordt dit gemeld tijdens het eerste consult. Daarnaast is deze verklaring altijd beschikbaar en na te lezen op de website www.bsrheerhugowaard.nl. Indien je je gegevens hebt achtergelaten op de website wordt je geïnformeerd waar ik deze gegevens voor gebruik.

Hieronder vind je een overzicht van de persoons en medische gegevens die ik verwerk:

•       Voor- en achternaam •       Operaties en fracturen
•       Geslacht •       Ongevallen en blessures
•       Geboortedatum •       Medicatie en supplementen
•       Adresgegevens •       Klachten
•       Telefoonnummer •       Cyclus en slaappatroon
•       E-mailadres •       Beroep

Als er partijen zijn die mogelijk toegang kunnen hebben tot opgeslagen persoonsgegevens dan heb ik daar schriftelijke afspraken mee gemaakt.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard (conform de richtlijnen van de Beroepsvereniging). Factuurgegevens blijven 7 jaar bewaard (conform richtlijnen belastingdienst)

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BSR Heerhugowaard en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bsrheerhugowaard.nl .

Voor klachten over uw BSR-behandeling verwijs ik u naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland www.bodystressrelease.nl  voor een toelichting op de klachtenprocedure.

Share This